SLEKTEN PÅ TULLUT I SEL KOMMUNE

(VÅGÅ OG SEL PRESTEGJELD)


DE SOM REISTE FRA BYGDA TIL SKÅBU I NORD-FRON, FRON KOMMUNE OG TIL USA


I den senere tid har jeg fått i hende oversikt over flere av slekten som er blitt født på Tullut – husmannsplass med jord og seter - under Solhjem gård.

Folkene nedenfor er de eldste jeg har funnet – til nå - og tilleggene under gjelder to tanter og en onkel til trianglet jeg har beskrevet i ”Pedersen og Paulsen slekta” – brødrene Peder og Paul Olsen med etterkommere og med søster Rønnog med etterkommere. Link til denne beskrivelsen ligger på hjemmesiden (til venstre på siden rett under «Detaljer om slekta»).


De eldste som sannsynligvis var boende på Tullut var:

1. Generasjon:

OLE Pedersen og MARIT Pedersdatter som ble gift 7. mars 1756.

De er døde før 1801 (folketelling) og vi må anta at de bodde på Tullut før det.


DERES BARN ER:

2. Generasjon:

PEDER Olsen f. 26. mars 1761 døpt i Sel kirke – d. 10.juli 1825 på Tullut 64 år, gift med

ANNE Iversdatter født 1758 – d. 24. mai 1823 63 år

(Det kan ikke påvises at hun er født i Vågå/Sel prestegjeld. Heller ikke kan en finne at Per (Peder) og Anne er viet der.)

Kari Olsdatter f. 6. mars 1757, gift med Svein Mortenson, bor på Rønningen under Solhjem i 1801. Det styrker teorien om at Peder og Anne bodde på Tullut. Ikke flere opplysninger.


BARN AV PEDER OLSEN OG ANNE IVERSDATTER

2. Generasjon:

OLA Pedersen f. ca. 1786 – d. 10.7 1825 i Tulut

Iver Pedersen f. 29.12.1787 – d. i mai 1789 i Tulut

YMBJØR Pedersdtr. F. 16.3.1789(91) – d.1862 i Skåbu

MARIT Pedersdtr. f. ca. 1795 (ikke flere opplysninger, dessverre)

MARI Pedersdtr. f. ca. 1798 – d. i USA

IVER Pedersen f. 20.2. 1803 – d. i USA.


OLA Pedersen f. ca. 1786 – død 04.07.1825 i Tullut. Begravet på Sel kirkegård, gift med

Anne Paulsdatter, Heradalen, Sel f. 05.04.1791 - d. 20.02.1864 i Djupvik i Nord-Troms 78 år.

Flyttet til Målselv i Troms fylke 07.07.1846 med sønn Paul og datter Rønnog.

BARN:

3. Generasjon

Peder Olsen f. 06.12.1812 – d. 19.02.1900 i Folda i Nordland fylke 88 år.

Rønnog Olsdatter f. 05.11.1815 – d. 21.05.1861 i Djupvik i Nord-Troms 46 år.

Paul (Pål) Olsen f. 29.03.1818 – d. 18.02.1892 i Djupvik i Nord-Troms 74 år.

Se videre ”Pedersen og Paulsen slekta” og ”Rønnog, Peder and Paul’s genealogical table” som det ligger link til på hjemmesiden under «Detaljer om slekta».

Herunder følger jeg søsknene til OLA PEDERSEN –

2. generasjon -

YMBJØR, MARI OG IVER- SOM FLYTTET TIL SKÅBU, DE SOM BLE BOENDE I SKÅBU OG DE SOM DERETTER EMIGRERTE TIL USA.

Opplysningene har blitt samlet av Gunvor Brekke født i Skåbu, men først nå 2013/2014 er de blitt kjent for meg. Det var fantastisk å få vite at vi fremdeles har store slekter i Gudbrandsdalen, ikke bare i Nord-Norge og USA.

YMBJØR (Embjør) Pedersdatter, Tullut

kom til Skåbu som ung veverjente. Der ble hun gift med gardgutten Torger Erlandsen, Øvre Skåbu. De ble gårdsfolk på gården. (Kilde: Gårdsbok for Fron, s. 370-71). ”Det har vore sagt at Ymbjør vart ei duganes gardkjerring, og fylte plassen sin godt i Øvre Skåbu”. (Kilde: brev fra Torger Risdal.) Gjennom sønnen Erland satt samme slekt på gården fram til i dag, med tre påfølgende kvinneledd:

”Øvre Skåbu ble en del skadd ved Ofsen (det store raset) i 1789. Av åkeren på 24 mål (da) ble 6 mål helt ødelagt. Av enga på 24 mål er 6 mål helt ødelagt., 1 høylåve og del i kvernhuset gikk tapt”.

Sitat Gårder i Fron s. 370.


Se vedlagte link til Ymbjør´s etterslekt på Øvre Skåbu.

Ymbjør’s etterslekt på Øvre Skåbu (av Gunvor S. Brække)

MARI Pedersdatter Tullut

(Solhjemeiet) f. 1789 – d. 1862 i Skåbu.

Gift 1824 i Kvikne-Fron med Hans Olsen Lien f. ca. 1794 i Skåbu.

(Hans: I utflytta fra Nord-Fron prestegjeld 1851-1883: Skulle ha emigrert til USA den 14.5. 1854, men ble nektet utreise da han ble tiltalt for ulovlig hogst av ved, ikke avreist. Han har reist på et senere tidspunkt, men har vært umulig å lokalisere i USA.)

Se vedlagte link til Mari’s etterslekt. Familien tok navnet Nystuen etter emigrasjon til USA.

Mari Pedersdtr´s etterslekt (av Gunvor S. Brække)

IVER PEDERSEN TULLUT

f. 1803. Han er nevnt i gamle skriv som Iver Tullut og Iver Solhjem. Han ble tidlig enkemann, ikke bare en gang, men to ganger.

Etter å ha giftet seg 3. gang reiste han med hele familien til USA i 1870.

Eldste sønn PER (PEDER) ble gift til KAPPELSLÅEN og har stor etterslekt i Fron. Kappelslåen er husmannsbruk under Olstappen i 1723.

Se nedenfor link til slektsoversikt - også med emigranter.

Iver Pedersen´s etterslekt (av Gunvor S. Brække)

Se nedenfor link med flere emigranter –

Kari Johannesdtr´s etterslekt (av Gunvor S. Brække)

Reier Helgeson´s etterslekt (av Gunvor S. Brække)

Helge Reiserson gift med MARI OLESDATTER KAPPELSLÅEN

f. 18.05.1866 i Kappelslåen i Skåbu, Datter av Ole Amundsen Nerlien og

KARI JOHANNESDATTER KAPPELSLÅEN. (Se bilde av Mari på side 1 på slektsoversikt Reierson).