Slekten - Hvor vi havnet i Norge English version

  • Kartutsnittet viser deler av Salten i Nordland. Kartet er dynamisk, dvs. det kan zoomes og flyttes

  • Kartutsnitt av en del av Nord-Troms med Djupvik. Kartet er dynamisk, dvs. det kan zoomes og flyttes

  • Djupvik in Kåfjord, Troms county Djupvik i Kåfjord, Troms fylke. Paul Olsen og Rønnog Olsdatter flyttet hit med deres mor og familier
  • Parti fra Rørstad i Sørfold. Kirka kan skimtes. Det er en korskirke i tre fra 1761 som har 300 plasser Parti fra Rørstad i Sørfold. Kirka kan skimtes. Det er en korskirke i tre fra 1761 som har 300 plasser
  • Kartene viser deler av Nordfold og Sørfold og Nord-Troms med Djupvik. Kartene er dynamiske, dvs. de kan zoomes - forstørre eller forminske - og flyttes. For å zoome/forstørre kan du enten dobbelklikke i bildet der du ønsker å zoome, eller du kan benytte "stolpen" til venstre i bildet - flytte den opp for å forstørre og flytte den ned for å forminske. Du kan holde kursor i bildet med venstre musetast og flytte kartet.
    Peder Olsen flyttet til Brattfjorden i 1848. Etterkommerne bosatte seg i Nordfold og Sørfold. Flere utvandret senere derfra til USA. Fotografiet til venstre viser parti fra Djupvik i Kåfjord, Troms fylke. Paul Olsen og Rønnog Olsdatter bosatte seg etter hvert her med mor og familier. Bildet til høyre viser deler av Rørstad. Kirka kan skimtes. Det er en korskirke i tre fra 1761 som har 300 plasser. Dette var i lang tid den eneste kirka i området, så alle ble døpt og begravet her.

<.php>